Číslo paragrafu: 1280

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení, pečeť, která posvěcuje pokřtěného pro bohopoctu křesťanského náboženství. Pro tuto pečeť nemůže křest být opakován.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení   
1216 - osvícení, Boží dar , pečeť , světlo  
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1297 - křižmo-svěcení, kněžství , Zelený čtvrtek , patriarchova , pečeť
2159 - křestní-jméno, věčnost , znamení , "charakter" svátosti , pečeť