Číslo paragrafu: 1289

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BIŘMOVÁNÍ V EKONOMII SPÁSY
Aby se lépe vyjádřil dar Ducha svatého, velmi brzy se přidávalo ke vkládání rukou mazání vonným olejem (křižmem). Takové pomazání vysvětluje jméno „křesťan“, jež znamená „pomazaný“ a pochází od jména samého Krista, kterého „Bůh pomazal Duchem svatým“ (Sk 10,38). Tento obřad pomazání se užívá dodnes jak na Východě, tak na Západě. Proto se tato svátost na Východě nazývá pomazání křižmem nebo myronem, což znamená „křižmo“. Na Západě výraz biřmování (z „confirmatio“ — utvrzení) naznačuje, že tato svátost dotvrzuje křest a posiluje křestní milost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení 436 -  Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové 1297 -  křižmo-svěcení, kněžství, Zelený čtvrtek, patriarchova, pečeť

Vybrané dle klíčových slov:

715 - Duch svatý-seslání, poslední časy , obnova srdce , usmíření  
1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1294 - olej katechumenů, olej nemocných , křižmo , pomazání , zasvěcení
1183 - svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání , křižmo , oleje-posvátné , adorace
1574 - kalich, kněží , křižmo , povolání-církve , svátost kněžství
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1290 - biřmování-udělování, dvojitá svátost , ekonomie spásy (božská) , křest a břmování , křižmo