Číslo paragrafu: 1294

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZNAMENÍ A OBŘAD BIŘMOVÁNÍ
Všechny tyto významy mazání olejem se setkávají ve svátostném životě. Pomazání olejem katechumenů před křtem znamená očištění a posílení; pomazání nemocných vyjadřuje uzdravení a útěchu. Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1152 -  svátosti, předobrazy, liturgie, symboly, znamení

Vybrané dle klíčových slov:

1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
1183 - svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání , křižmo , oleje-posvátné , adorace
1574 - kalich, kněží , křižmo , povolání-církve , svátost kněžství
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený