Číslo paragrafu: 1297

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZNAMENÍ A OBŘAD BIŘMOVÁNÍ
2. podnadpis:SLAVENÍ BIŘMOVÁNÍ
Posvěcení posvátného křižma je důležitým okamžikem před slavností biřmování a v jistém slova smyslu tvoří její součást. Na Zelený čtvrtek během mše při svěcení olejů biskup světí posvátné křižmo pro celou svoji diecézi. Ve východních církvích je toto svěcení vyhrazeno dokonce patriarchovi: Antiochijská liturgie se takto vyjadřuje v epiklezi posvěcení posvátného křižma: „[Otče … sešli svého svatého Ducha] na nás a na tento olej před námi a posvěť jej, aby byl pro všechny, kteří jím budou pomazáni a poznamenáni: svatým křižmem (myron), kněžským křižmem, královským křižmem, pomazáním radosti, šatem světla, pláštěm spásy, duchovním darem, posvěcením duší i těl, věčným štěstím, nezrušitelnou pečetí, štítem víry a nepřemožitelným pancířem proti všem nástrahám Protivníka.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1183 -  svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání, křižmo, oleje-posvátné, adorace 1241 -  křižmo, dar Ducha svatého, pomazání, olej-svěcený 

Vybrané dle klíčových slov:

1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení   
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika