Číslo paragrafu: 1300

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZNAMENÍ A OBŘAD BIŘMOVÁNÍ
2. podnadpis:SLAVENÍ BIŘMOVÁNÍ
Následuje podstatný obřad svátosti. V latinském obřadu „se svátost biřmování uděluje prostřednictvím pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím slov: ‘Accipe Signaculum doni Spiritus Sancti’, ‘Přijmi pečeť daru Ducha svatého’“. Ve východních církvích byzantského ritu se pomazání křižmem koná po modlitbě epikleze na nejvýznamnějších částech těla: na čele, na očích, na nose, na uších, na rtech, na prsou, na zádech, na rukách a na nohách; každé mazání se doprovází slovy: „Sfrágís dóreás Pneumatos Hagiú“, „Pečeť daru Ducha svatého“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 

Vybrané dle klíčových slov:

1291 - biřmování-tradice, církev-římská , pomazání-dvojí , křest-pomazání olejem , rozvoj-církve
1292 - biřmování-tradice, biskup , společenství-s biskupem , jednota-svátostí , život-křesťanský
1298 - biřmování-tradice, liturgie-římská , sliby-křestní , vyznání víry  
1299 - biřmování-tradice, Bůh-Utěšitel , dary-Ducha svatého , rozum , láska
1313 - biřmování-tradice, biskupové , kněží , svědectví-o Bohu  
1318 - biřmování-tradice, tradice-latinská , tradice-východní , svátosti uvedení do křeťanského života  
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba