Číslo paragrafu: 1301

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZNAMENÍ A OBŘAD BIŘMOVÁNÍ
2. podnadpis:SLAVENÍ BIŘMOVÁNÍ
Políbení pokoje, kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími.

Spřízněné paragrafy

K tomuto paragrafu nejsou k dispozici žádné spřízněné paragrafy.