Číslo paragrafu: 1307

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE PŘIJMOUT TUTO SVÁTOST?
Latinská tradice odedávna označuje za výchozí bod pro přijetí biřmování „věk, kdy člověk začíná rozlišovat“. Nicméně v nebezpečí smrti mají být děti biřmovány, i když ještě nedosáhly věku rozlišování.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský
1310 - biřmování, modlitba    
1311 - biřmování, biřmování-příprava , kmotři   
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1275 - křest, biřmování , eucharistie , svátosti  
2101 - almužna, biřmování , kněží , křest , křesťané
1318 - biřmování-tradice, tradice-latinská , tradice-východní , svátosti uvedení do křeťanského života  
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
1119 - církev-Božílid, křest , biřmování , svátosti , kněžství-všeobecné
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1212 - uvedení do křesťanského života, křest , biřmování , eucharistie , život-křesťanský
1247 - katechumenát, uvedení do křesťanského života , biřmování , eucharistie  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost