Číslo paragrafu: 1309

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE PŘIJMOUT TUTO SVÁTOST?
Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým, s jeho působením, s jeho dary a pobídkami, aby mohl lépe převzít apoštolskou odpovědnost křesťanského života. Proto také katecheze před biřmováním bude usilovat o to, aby probudila smysl pro příslušnost k církvi Ježíše Krista, a to jak ke všeobecné církvi, tak k farnímu společenství. Právě na tomto společenství spočívá zvláštní odpovědnost za přípravu biřmovanců.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1311 - biřmování, biřmování-příprava , kmotři   
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
1307 - biřmování, tradice-latinská    
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1310 - biřmování, modlitba    
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
1997 - důvěrný vztah s Bohem, nadpřirozenost , křesťané , milost , Bůh-vztah s člověkem
2577 - důvěrný vztah s Bohem, láska , láska-k Bohu , modlitba , odevzdání se
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1275 - křest, biřmování , eucharistie , svátosti  
2101 - almužna, biřmování , kněží , křest , křesťané
921 - poustevníci, důvěrný vztah s Bohem , tajemství-církve , Ježíš Kristus-osobní vztah , život-zasvěcený
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce