Číslo paragrafu: 1311

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE PŘIJMOUT TUTO SVÁTOST?
Je vhodné, aby si kandidáti pro biřmování, tak jako pro křest, našel duchovní pomoc kmotra nebo kmotry. Doporučuje se, aby to byla táž osoba, která byla vybrána pro křest, aby se lépe zdůraznila jednota obou svátostí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1255 -  křest, rodiče, život-křesťanský, církev 

Vybrané dle klíčových slov:

1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1307 - biřmování, tradice-latinská    
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1310 - biřmování, modlitba    
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1275 - křest, biřmování , eucharistie , svátosti  
2101 - almužna, biřmování , kněží , křest , křesťané
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
1119 - církev-Božílid, křest , biřmování , svátosti , kněžství-všeobecné
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1212 - uvedení do křesťanského života, křest , biřmování , eucharistie , život-křesťanský
1247 - katechumenát, uvedení do křesťanského života , biřmování , eucharistie  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost