Číslo paragrafu: 1316

Část: SLAVENÍ KŘESANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil nᚠsvazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesanské víře slovem doprovázeným činy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1315 - dar Ducha svatého, křest a biřmování    
1317 - peče, křest a biřmování    
1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu