Číslo paragrafu: 1317

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Biřmování, stejně jako křest, vtiskuje do křesťanovy duše duchovní znamení, nezrušitelnou pečeť; proto se tato svátost může přijmout jen jedenkrát za život.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1316 - křest a biřmování, dar Ducha svatého , svědectví Kristu , boží synovství-prohloubení  
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení   
1315 - dar Ducha svatého, křest a biřmování    
1216 - osvícení, Boží dar , pečeť , světlo  
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1297 - křižmo-svěcení, kněžství , Zelený čtvrtek , patriarchova , pečeť
2159 - křestní-jméno, věčnost , znamení , "charakter" svátosti , pečeť