Číslo paragrafu: 132

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Písmo svaté v životě církve
„Proto má být studium Písma svatého duší posvátné teologie. Ve slově Písma nachází zdravou výživu a svatou svěžest také služba slova, totiž pastýřské kázání, katecheze a všechna křesťanská výuka, ve které má mít liturgická homilie význačné místo.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

94 -  Poklad víry, rozvíjet, bádání teologické, Boží-slovo, Duch svatý

Vybrané dle klíčových slov:

1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
2352 - církev-pastorační poslání, církev-učitelský úřad , čistota , láska , láska-k bližnímu
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
927 - řeholní život, církev-pastorační poslání , ordináři místní , evangelium-hlásání , řeholní řády
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý