Číslo paragrafu: 1328

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÁVÁ TATO SVÁTOST?
Nevyčerpatelné bohatství této svátosti se vyjadřuje různými jmény, která se jí dávají. Každé vyzdvihuje některé její rysy. Nazývá se: Eucharistie, protože je díkůvzdáním Bohu. Výrazy „eucharistein“ (děkovat) (Lk 22,19; 1 Kor 11,24) a „eulogein! (žehnat) (Mt 26,26; Mk 14,22) připomínají židovská požehnání, která — především během jídla — velebí Boží díla: stvoření, vykoupení a posvěcení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2637 -  církev, modlitba, modlitby-církve, modlitby-díkůvzdání, modlitby-chvály 1082 -  požehnání, liturgie, dar-Ducha svatého, Slovo  1359 -  díkůvzdání, svátost spásy, chvála Boha, eucharistická oběť, eucharistie