Číslo paragrafu: 1330

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÁVÁ TATO SVÁTOST?
Památka utrpení a zmrtvýchvstání Páně Nejsvětější oběť, protože zpřítomňuje jedinou oběť Krista Spasitele a zahrnuje také oběť církve; nebo také oběť mše svaté, „oběť chvály“ (Žid 13,15), duchovní oběť, oběť čistá a svatá, protože je naplněním všech obětí Starého zákona a jejich překonáním. Svatá a božská liturgie, protože veškerá liturgie církve má svůj střed a svůj nejhutnější výraz ve slavení této svátosti; a v tomtéž smyslu se také nazývá slavením svatých tajemství. Mluví se také o Nejsvětější svátosti, poněvadž je to svátost svátostí. Tímto výrazem se označují eucharistické způsoby uchovávané ve svatostánku.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1341 -  památka, slavení Kristovy památky, eucharistie, eucharistie-ustanovení, liturgické úkony 2643 -  církev, eucharistická oběť, modlitba, modlitby-církve, modlitby-chvály 614 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona 1169 -  liturgický rok, liturgie, Velikonoce, Svatý týden, tajemství-vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1368 - eucharistie, Kristova oběť , oběť církve , církev-tělo Kristovo , utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost , eucharistická přítomnost , Ježíš Kristus-v potřebných  
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1363 - památka, eucharistie , vzpomínka , zpřítomění-velikonoce , život-víry
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1113 - svátosti-počet, eucharistie , liturgie , svátosti-společné prvky  
1118 - svátosti-církve, eucharistie , společenství-s Bohem   
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1354 - anamneze, eucharistie , přímluvy , společenství církve , obětování