Číslo paragrafu: 1331

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÁVÁ TATO SVÁTOST?
Přijímání (communio), protože touto svátostí se spojujeme s Kristem, který nám dává účast na svém těle a na své krvi, abychom vytvořili jediné tělo; kromě toho se hovoří o svatých věcech [ta hagia; sancta] — to je první význam výrazu „communio sanctorum“ (společenství svatých), o němž hovoří apoštolské vyznání víry — andělský chléb, nebeský chléb, lék nesmrtelnosti, pokrm na cestu (viaticum) …

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

950 -  dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých  948 -  společenství-svatých, svaté věci, tělo Kristovo, krev Kristova, svaté osoby 1405 -  eucharistie-záruka nebeské slávy, nesmrtelnost, spravedlnost, život-věčný, vykoupení

Vybrané dle klíčových slov:

1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži , svaté přijímání , Ježíš Kristus-spojení s věřícími  
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů , potrava-duchovní , svaté přijímání  
1408 - eucharistie-součásti, hlásání Božího slova , díkuvzdání , proměňování , svaté přijímání