Číslo paragrafu: 1335

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:ZPŮSOBY CHLEBA A VÍNA
Zázraky rozmnožování chlebů, při nichž Pán pronesl požehnání, rozlámal chleby a rozdělil je prostřednictvím svých učedníků, aby nasytil zástup, jsou předobrazem překypující hojnosti tohoto jediného chleba, kterým je Kristova eucharistie. Znamení vody proměněné ve víno v Káně už ohlašuje hodinu Ježíšova oslavení. Poukazuje na slavení svatební hostiny v království Otce, kde budou věřící pít nové víno, jež se stalo krví Kristovou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1151 -  liturgie, Ježíš Kristus, symboly, tajemství-Božího království, uzdravení

Vybrané dle klíčových slov:

1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
1837 - ctnosti, hostina , statečnost   
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství