Číslo paragrafu: 1338

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:USTANOVENÍ EUCHARISTIE
Tři synoptická evangelia a svatý Pavel nám předali vyprávění o ustanovení eucharistie; u svatého Jana se zase uvádějí Ježíšova slova v synagoze v Kafarnau, která připravují ustanovení eucharistie: Kristus o sobě říká, že je chlebem života, který sestoupil z nebe.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou , přikázání-lásky , eucharistie , velikonoční oběť
611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
1339 - eucharistie-ustanovení, velikonoční beránek , tělo-Kristovo , krev-Kristova , Nová smlouva
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1368 - eucharistie, Kristova oběť , oběť církve , církev-tělo Kristovo , utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost , eucharistická přítomnost , Ježíš Kristus-v potřebných  
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1113 - svátosti-počet, eucharistie , liturgie , svátosti-společné prvky  
1118 - svátosti-církve, eucharistie , společenství-s Bohem   
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská