Číslo paragrafu: 1342

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:"TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU"
Církev od samého počátku věrně plnila příkaz Pána. O církvi v Jeruzalémě je řečeno: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách … Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce“ (Sk 2,42.46).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2624 -  církev, lámání chleba, modlitba, modlitby-církve, dějiny

Vybrané dle klíčových slov:

1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1363 - památka, eucharistie , vzpomínka , zpřítomění-velikonoce , život-víry
1343 - eucharistie-doba slavení, lámání chleba , život-církve , eucharistie-neděle , Den Páně
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění , svatební hostina Beránka , lámání chleba , Poslední večeře
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka