Číslo paragrafu: 1347

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis:MŠE SVATÁ BĚHEM STALETÍ
Neprobíhala snad takto velikonoční večeře vzkříšeného Ježíše s jeho učedníky? Cestou jim vysvětloval Písma, pak s nimi zasedl ke stolu, „vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim“ (Lk 24,30).

Spřízněné paragrafy

K tomuto paragrafu nejsou k dispozici žádné spřízněné paragrafy.