Číslo paragrafu: 1348

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis:PRŮBĚH SLAVENÍ
Všichni se shromáždí. Křesťané se scházejí na jedno místo k eucharistickému shromáždění. V jejich čele je sám Kristus, který je hlavní osobou eucharistie. Je veleknězem Nové smlouvy. On sám neviditelně předsedá každé eucharistické oběti. Biskup nebo kněz předsedá shromáždění právě proto, že ho zastupuje (tím, že jedná „in persona Christi capitis“), zosobňuje Krista jako hlavu, ujímá se slova po čteních, přijímá obětní dary a pronáší eucharistickou modlitbu. Všichni se činně podílejí na slavení, každý svým způsobem: lektoři, ti, kteří přinášejí obětní dary, ti, kteří rozdávají přijímání, a všechen lid, který projevuje svou účast skrze „Amen“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1140 -  liturgické úkony, svátost jednoty, údy-církve, shromáždění-liturgické  1548 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží, kněžství-služebné, pomazání-nemocných, svátost kněžství

Vybrané dle klíčových slov:

662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
1061 - amen, konec , modlitba   
1062 - amen, věřit , důvěra , Boží-věrnost , věrnost-člověka
1063 - amen, Bůh-amen , Bůh pravdy , Boží-přísliby  
1064 - amen, věřím , víra-radost , věrnost-člověka , vyznání víry
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
2856 - amen, doxologie , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2865 - amen, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
784 - církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství , kněžství-všeobecné , křest  
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1069 - liturgie-význam, sluužba-lidu , Ježíš Kristus-Vykupitel , Ježíš Kristus-kněžství , vykoupení
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba