Číslo paragrafu: 1378

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PŘÍTOMNOST KRISTA SKRZE MOC JEHO SLOVA A DUCHA SVATÉHO
Úcta k eucharistii. V mešní liturgii vyjadřujeme svou víru ve skutečnou přítomnost Krista pod způsobami chleba a vína mezi jiným pokleknutím nebo hlubokou úklonou na znamení klanění se Pánu. „Katolická církev vzdává tuto bohopoctu eucharistické svátosti nejen během mše svaté, nýbrž i mimo její slavení tím, že se svrchovanou pečlivostí uchovává proměněné hostie a vystavuje je k slavnostnímu uctívání křesťanských věřících a nosí je v průvodě s radostí křesťanského lidu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

103 -  Boží-slovo, církev, eucharistie, úcta-k Bohu, Ježíš Kristus 2628 -  Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, církev, duch, klanění 1183 -  svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání, křižmo, oleje-posvátné, adorace

Vybrané dle klíčových slov:

1380 - eucharistické způsoby, eucharistie , přítomnost-Kristova , adorace , úcta-k eucharistii
1381 - eucharistické způsoby, eucharistie-vnímatelnost smysly , krev Kristova , víra , smysly
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
1418 - svátost-oltářní, eucharistie-úcta , adorace , Nejsvětější svátost  
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
1379 - svatostánek, adorace , eucharistie-úcta , klanění , Nejsvětější svátost
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2502 - Bůh-neviditelný, Bůh-Spasitel , klanění , krása , Maria-Matka Boží
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně