Číslo paragrafu: 1384

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:"VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI":PŘIJÍMÁNÍ
Pán se k nám obrací s naléhavou výzvou, abychom ho přijímali v eucharistické svátosti: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2835 -  Boží-slovo, evangelium-hlásání, hlad, křesťané, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
16 - život, jednání , přikázání , milost , desatero
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo , Ježíš Kristus , obrazy-Krista , koncily
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži , svaté přijímání , Ježíš Kristus-spojení s věřícími  
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska
1339 - eucharistie-ustanovení, velikonoční beránek , tělo-Kristovo , krev-Kristova , Nová smlouva
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů , potrava-duchovní , svaté přijímání  
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
320 - Bůh-Stvořitel, Slovo-Boží , slovo , život , stvořitel
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus