Číslo paragrafu: 1387

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:"VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI":PŘIJÍMÁNÍ
Aby se věřící vhodně připravili na přijetí této svátosti, zachovávají půst předepsaný v jejich církvi. Tělesný postoj (chování, šaty) má vyjadřovat úctu, slavnostní ráz a radost této chvíle, v níž se Kristus stává naším hostem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2043 -  askeze, církev, církevní přikázání, Den Páně, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

1385 - svaté přijímání-hodné, svaté přijímání-příprava , svátost pokání a smíření , těžký hřích , svědomí-zpytování
1380 - eucharistické způsoby, eucharistie , přítomnost-Kristova , adorace , úcta-k eucharistii