Číslo paragrafu: 1389

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:"VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI":PŘIJÍMÁNÍ
Církev ukládá věřícím, aby se o nedělích a svátcích účastnili božské liturgie a aby přijímali alespoň jednou za rok eucharistii, pokud možno ve velikonočním období, a aby na ni byli připraveni svátostí pokání. Církev však vřele doporučuje věřícím, aby přijímali eucharistii v neděli a ve sváteční dny nebo ještě častěji, ano i každý den.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2042 -  církev, církevní přikázání, eucharistická oběť, eucharistie, křest 2837 -  důvěra, eucharistická oběť, eucharistie, hrob, chléb života

Vybrané dle klíčových slov:

1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální , smíření s Bohem-řádné   
1164 - liturgická doba, svátky , tajemství-Kristovo , liturgie  
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2193 - Den Páně, svátky , neděle , osmý den  
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník