Číslo paragrafu: 1392

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to podivuhodným způsobem uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě. Přijímání těla vzkříšeného Krista, „Duchem svatým oživovaného a oživujícího“, uchovává, rozmnožuje a obnovuje milost přijatou při křtu a dává jí růst. Růst křesťanského života vyžaduje, aby byl živen eucharistickým přijímáním, chlebem našeho putování až do chvíle smrti, kdy nám bude dán jako pokrm na cestu (viatikum).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1212 -  uvedení do křesťanského života, křest, biřmování, eucharistie, život-křesťanský 1524 -  viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
2464 - nevěrnost, potrava-duchovní , povolání-církve , pravda , svědectví-o Bohu
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů , potrava-duchovní , svaté přijímání  
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži , svaté přijímání , Ježíš Kristus-spojení s věřícími  
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní  
1244 - první svaté přijímání, eucharistie-věková hranice , modlitba-Páně , potrava-duchovní  
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
1517 - pomazání-nemocných-liturgie, rodina , eucharistie , viatikum , život-věčný
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní