Číslo paragrafu: 1400

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
Církevní společenství vzniklá z reformace, odloučená od katolické církve, „neuchovala původní a úplnou podstatu eucharistického tajemství, především proto, že jim chybí svátost kněžství“. A z tohoto důvodu není pro katolickou církev možné vzájemné eucharistické přijímání s těmito společenstvími. Nicméně když tato společenství „při večeře Páně připomínají jeho smrt a vzkříšení, vyznávají, že je to znamení života ve společenství s Kristem, a očekávají jeho slavný příchod“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1536 -  biskupové, cesty-svatosti, čas, jáhenství, jáhni

Vybrané dle klíčových slov:

1383 - oltář, tajemství-eucharistie , eucharistie , stůl Páně , oběti
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie