Číslo paragrafu: 1403

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE - "ZÁRUKA BUDOUCÍ SLÁVY"
Při Poslední večeři sám Pán obrátil pozornost svých učedníků na naplnění velikonoční oběti v Božím království: „Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít s vámi v království svého Otce“ (Mt 26,29). Kdykoliv církev slaví eucharistii, připomíná tento příslib a její pohled se obrací k „tomu, který přichází“. V modlitbě vzývá jeho příchod: „Marana tha“ (1 Kor 16,22 Vulg.), „Přijď, Pane Ježíši“ (Zj 22,20), „Kéž přijde tvá milost a kéž pomine tento svět!“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá

Vybrané dle klíčových slov:

1405 - eucharistie-záruka nebeské slávy, nesmrtelnost , spravedlnost , život-věčný , vykoupení
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění , svatební hostina Beránka , lámání chleba , Poslední večeře
764 - Boží království, malé stádce , církev-ustanovení , modlitba  
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
1404 - eucharistie-přítomnost Krista ve světě, druhý příchod Kristův , naděje na věčnou slávu , věčný život  
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
1215 - koupel znovuzrození, obnovení Duchem svatým , Boží království   
611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království