Číslo paragrafu: 1404

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE - "ZÁRUKA BUDOUCÍ SLÁVY"
Církev ví, že již od nynějška Pán přichází ve své eucharistii a že je v ní přítomný uprostřed nás. Tato přítomnost je však skrytá. A proto slavíme eucharistii „a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista“ a prosíme o splnění naší naděje, „že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu; potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář, a budeme ti podobni na věky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit, skrze našeho Pána Ježíše Krista“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1041 -  Poslední soud, obrácení, Boží-bázeň, úsilí-o spravedlnost  1028 -  transcendence-Boha, patření na Boha, oblažující patření, život-věčný, nebe

Vybrané dle klíčových slov:

998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
1403 - eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející , večeře Páně , Boží království , druhý příchod Kristův
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život