Číslo paragrafu: 1423

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST?
Nazývá se svátost obrácení, protože svátostně uskutečňuje Ježíšovu výzvu k obrácení, návrat k Otci, od něhož jsme se vzdálili hříchem. Nazývá se svátost pokání, protože posvěcuje osobní i církevní proces obrácení, lítosti a zadostiučinění křesťana hříšníka.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1989 -  milost, obrácení, odpuštění-hříchů, ospravedlnění, přirozenost-lidská 1440 -  svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení 

Vybrané dle klíčových slov:

1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1490 - návrat-k Bohu, obrácení , lítost , hříchy-odpor k nim , předsevzetí
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
1072 - liturgie-míst v životě církve, obrácení , evangelizace , liturgie-služba jednotě  
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání , svátost pokání a smíření , svědomí , svátosti-uzdravování