Číslo paragrafu: 1426

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):PROČ SVÁTOST SMÍŘENÍ PO KŘTU?
Obrácením ke Kristu, novým zrozením ve křtu, darem Ducha svatého, Kristovým tělem a krví, které jsme přijali jako pokrm, jsme se stali před ním „svatými a neposkvrněnými v lásce“ (Ef 1,4), jako je před ním „svatá a bez poskvrny“ (Ef 5,27) sama církev, Kristova nevěsta. Nicméně nový život přijatý v uvedení do křesťanského života neodstranil křehkost a slabost lidské přirozenosti ani náklonnost ke hříchu, kterou tradice nazývá žádostivost; ta zůstává v pokřtěných, a oni proto při svých zkouškách v boji křesťanského života musejí být podporováni Kristovou milostí. Tento boj je bojem obrácení, jehož konečným cílem je svatost a věčný život, k němuž nás Pán nepřestává volat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

405 -  hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest 978 -  křest, odpuštění-hříchů, hřích, slabost, žádostivost 1264 -  křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů

Vybrané dle klíčových slov:

1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1430 - obrácení-ke Kristu, pokání-vnitřní , pokání vnější , kající skutky , půst
1433 - obrácení-ke Kristu, Duch svatý , hříchy , milost obrácení  
472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
1420 - slabost, svátosti-uzdravování , hříchy , život-křesťanský , uzdravení duše i těla
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální , smíření s Bohem-řádné