Číslo paragrafu: 1427

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRÁCENÍ POKŘTĚNÝCH
Ježíš volá k obrácení. Tato výzva je podstatným prvkem hlásání království: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Tato výzva se v kázání církve obrací především k těm, kteří ještě neznají Krista a jeho evangelium. Křest je tedy hlavním místem prvního a základního obrácení. Skrze víru v radostnou zvěst a skrze křest se člověk zříká zla a získává spásu, to jest odpuštění všech hříchů a dar nového života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

541 -  Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení 1226 -  církev, letnice, apoštolové, Petr (apoštol) 

Vybrané dle klíčových slov:

1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1430 - obrácení-ke Kristu, pokání-vnitřní , pokání vnější , kající skutky , půst
1433 - obrácení-ke Kristu, Duch svatý , hříchy , milost obrácení  
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka