Číslo paragrafu: 1428

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRÁCENÍ POKŘTĚNÝCH
Kristova výzva k obrácení však zaznívá v životě křesťanů stále. Toto druhé obrácení je trvalý úkol pro celou církev, v níž „však jsou i hříšníci; je zároveň svatá i stále potřebuje očišťování a jde trvale cestou pokání a obnovy“. Toto úsilí o obrácení není pouze lidským dílem. Je to dynamismus „zkroušeného srdce“, jež přitahuje a jímž hýbá milost, aby odpovědělo na milosrdnou lásku Boha, který si nás dříve zamiloval.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1036 -  svoboda, odpovědnost, peklo, těsná brána, temnota 853 -  misie, církev, hříchy-misionářů, cesta kříže, pokání 1996 -  milost, ospravedlnění, přirozenost-božská  

Vybrané dle klíčových slov:

1433 - obrácení-ke Kristu, Duch svatý , hříchy , milost obrácení  
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1430 - obrácení-ke Kristu, pokání-vnitřní , pokání vnější , kající skutky , půst
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce