Číslo paragrafu: 1430

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):VNITŘNÍ POKÁNÍ
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u proroků, nemíří především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé; vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se tento postoj projevil navenek, kajícími úkony a skutky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1098 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické

Vybrané dle klíčových slov:

1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1433 - obrácení-ke Kristu, Duch svatý , hříchy , milost obrácení  
1431 - pokání-vnitřní, obrácení-ke Kristu , změna života , Boží milosrdenství , zkroušenost srdce
1428 - obrácení-druhé, obrácení-ke Kristu , hříchy , očišťování , svátost pokání a smíření
538 - Ježíš Kristus-pokušení, půst , ďábel , synovská odevzdanost  
540 - Ježíš Kristus-pokušení, soucit , půst , Mesiáš  
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
1755 - dobré skutky, dobro , mravnost , půst , smilstvo
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst