Číslo paragrafu: 1438

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ROZMANITÉ ZPŮSOBY POKÁNÍ V KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ
Doby a dny pokání během liturgického roku (postní doba, každý pátek na památku smrti Páně) jsou závažné chvíle kajícné praxe církve. Tato období jsou zvláště vhodná pro duchovní cvičení, kajícné obřady, pouti na znamení pokání, dobrovolná odříkání, jako je půst a almužna, dělení se s bratry (charitativní a misijní díla).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání