Číslo paragrafu: 1448

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
2. podnadpis:SVÁTOST ODPUŠTĚNÍ
Skrze změny, které během staletí zaznamenala kázeň a slavení této svátosti, lze rozpoznat tutéž základní strukturu. Tvoří ji dva rovnoměrně podstatné prvky: na jedné straně činy člověka, který se obrací pod vlivem Ducha svatého: totiž lítost, vyznání a zadostiučinění; na druhé straně Boží působení prostřednictvím zásahu církve. Církev, která skrze biskupa nebo své kněze uděluje jménem Ježíše Krista odpuštění a stanoví způsob zadostiučinění, prosí také za hříšníka a koná s ním pokání. Tak se hříšník uzdravuje a zapojuje do církevního společenství.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální , smíření s Bohem-řádné   
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
1455 - vyznání hříchů, pokání , svátost pokání a smíření , svědomí , svátosti-uzdravování
1456 - vyznání hříchů, smrtelné hříchy , svátost pokání a smíření , svědomí-zpytování  
1459 - zadostiučinění, spravedlnost , hříchy , uzdravení duše , pokání
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření , vyznání hříchů , těžké hříchy , svědomí-zpytování
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy