Číslo paragrafu: 1455

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚKONY KAJÍCNÍKA
2. podnadpis:VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ
Vyznání hříchů (obžaloba) nás osvobozuje i z čitě lidského hlediska a usnadňuje naše smíření s ostatními. Když se člověk obžalovává, hledí do tváře hříchům, které má na svědomí; bere za ně zodpovědnost a tak se znovu otevírá Bohu a společenství církve, aby si umožnil novou budoucnost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1424 -  svátost zpovědi, vyznání hříchů, svátost odpuštění, odpuštění, svátost smíření 1734 -  dobro, odpovědnost, poznání-dobra, svíce 

Vybrané dle klíčových slov:

1456 - vyznání hříchů, smrtelné hříchy , svátost pokání a smíření , svědomí-zpytování  
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá