Číslo paragrafu: 1462

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):UDĚLOVATEL TÉTO SVÁTOSTI
Odpuštění hříchů smiřuje s Bohem, ale také s církví. Biskup, viditelná hlava místní církve, je tedy právem již od dávných dob považován za toho, kdo především má moc i službu smíření: jeho pravomoci podléhá stanovení kajícího řádu. Kněží, jeho spolupracovníci, vykonávají tuto moc tou měrou, jakou jí byli pověřeni buď od svého biskupa (popřípadě řeholního představeného), anebo od papeže, v rámci církevního práva.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

886 -  biskupové, církve-místní, jáhni, kněží, chudí 1567 -  kněží, poslušnost, přátelství, přítel, sliby-poslušnosti

Vybrané dle klíčových slov:

976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
1486 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , svátost obrácení , svátost zpovědi , hříchy-po křtu
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
979 - odpuštění-hříchů, klíče království , křest , možnost odpuštění , zlo
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství