Číslo paragrafu: 147

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Poslušnost víry
Podnadpis (římská čísla):Abrahám - „otec všech věřících”
Starý zákon přináší hojná svědectví takové víry. List Židům chválí příkladnou víru předků, kteří kvůli ní „došli uznání“ (Žid 11,2.39). Nicméně „Bůh nám přichystal něco lepšího“: milost víry v jeho Syna Ježíše, „od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 11,40; 12,2).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

839 -  Boží-lid, Boží-přísliby, církev, církev-církev a nekřesťané, náboženství

Vybrané dle klíčových slov:

370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti
2289 - dokonalost, láska , láska-k bližnímu , úcta-k životu , volba
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické