Číslo paragrafu: 1473

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ODPUSTKY
2. podnadpis:TRESTY ZA HŘÍCH
Odpuštění hříchů a obnovení společenství s Bohem přinášejí prominutí věčných trestů za hřích. Nicméně zůstávají časné tresty za hřích. Křesťan se má snažit přijímat tyto časné tresty za hřích jako milost tím, že trpělivě snáší utrpení a zkoušky všeho druhu, a jednoho dne tím, že se klidně postaví tváří v tvář smrti; má usilovat o to, aby úplně svlékl „starého člověka“ a oblékl „nového člověka“ prostřednictvím skutků milosrdenství a lásky, jakož i modlitbou a různými kajícími úkony.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2447 -  almužna, bližní, chudí, krádež, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1478 - odpustky, moc svazovat a rozvazovat , tresty-časné , skutky zbožnosti , pokání
1498 - odpustky, rozdělení-církve , tresty-časné , očistec , duše v očistci
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská , hodina smrti , smrt-připravenost , sv. Josef-patron šťastné smrti
1472 - hříchy-dvojí následek, odpustky , věčný trest , tresty-za hřích , očistec
1013 - reinkarnace, smrt-konečnost , smrt-křesťanská , život-jedinost , čas milosti
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
1479 - společenství svatých, zemřelí , odpustky , tresty-časné  
2300 - láska, láska-k bližnímu , skutky-milosrdenství a lásky , úcta-k zemřelým , umírající
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská