Číslo paragrafu: 1475

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ODPUSTKY
2. podnadpis:VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Ve společenství svatých jistě existuje „mezi věřícími, kteří již dosáhli nebeské vlasti nebo kteří odpykávají své viny v očistci nebo kteří ještě putují po této zemi, trvalé pouto lásky a bohatá výměna všech dober“. Při této obdivuhodné výměně svatost jednoho prospívá ostatním a zdaleka přesahuje škodu, kterou hřích jednoho mohl způsobit ostatním. Proto tedy obracet se na společenství svatých dává zkroušenému hříšníkovi možnost, aby byl rychleji a důkladněji očištěn od trestů za hřích.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení , společenství-svatých , údy-Kristova těla , svátosti
952 - majetek, dobro-sdílení , společenství-svatých , statky (majetek) , nouze
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
1228 - voda, Boží slovo , svátost , sv.Augustin  
2014 - duchovní pokrok, mystika , svatost , tajemství-Kristovo , život-mystický
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
950 - dobro-sdílení, křest , společenství-svátostí , společenství-svatých