Číslo paragrafu: 1497

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Individuální a úplná zpověď těžkých hříchů s následujícím rozhřešením zůstává jediným řádným prostředkem smíření s Bohem a s církví.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
1452 - lítost-dokonalá, svátost pokání a smíření , láska k Bohu , odpuštění-hříchů , contritio
1453 - lítost-nedokonalá, svátost pokání a smíření , hřích-ošklivost , strach-ze zavržení , attritio
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1482 - liturgie-svátosti pokání, svátost pokání a smíření , svátost pokání-společný obřad , svědomí-zpytování , rozhřešení
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce