Číslo paragrafu: 1499

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu lidu.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1528 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , tělo , bolest
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy , Duch svatý   
1421 - svátosti-uzdravování, ježíš Kristus-lékař , svátost pokání a smíření , svátost pomazání nemocných , uzdravení
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma