Číslo paragrafu: 1508

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):JEHO ZÁKLADY V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:"UZDRAVUJTE NEMOCNÉ…"
Duch svatý dává některým zvláštní charisma uzdravování, aby ukázal sílu milosti Zmrtvýchvstalého. Nicméně ani nejintenzívnější modlitby nedosáhnou uzdravení všech nemocí. Tak se svatý Pavel musel od Pána naučit: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti“ (2 Kor 12,9); snášená utrpení mohou mít ten smysl, pro který „na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev“ (Kol 1,24).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

798 -  rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo, církev-církev a Duch svatý, uzdravení, charismata 618 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž

Vybrané dle klíčových slov:

799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
2024 - charismata, milost-posvěcující    
2684 - charismata, modlitba , modlitba-tradice , sebeobětování , spiritualita
1506 - uzdravování nemocných, apoštolové-uzdravování , pomazání-nemocných , soucit a uzdravování , učedníci
1507 - uzdravování nemocných, zázraky , apoštolové-poslání , vkládání rukou  
1509 - uzdravování nemocných, modlitby-prosebné , pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , nemoce
1505 - utrpení-smysl, nemoce , utrpení Ježíše Krista , zlo-vykoupení , svět-spása
1420 - slabost, svátosti-uzdravování , hříchy , život-křesťanský , uzdravení duše i těla
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
688 - Duch svatý-přítomnost v církvi, charismata , církev , Písmo svaté , modlitba
809 - církev-chrám Ducha svatého, charismata , církev-zdroj života   
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1589 - obětní dary, oslava-andělů , slabost , srdce Ježíšovo , svátost kněžství
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
1504 - uzdravení-víra, Ježíš Kristus-lékař , nemoce , uzdravování nemocných  
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost