Číslo paragrafu: 1513

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):JEHO ZÁKLADY V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:SVÁTOST NEMOCNÝCH
Apoštolská konstituce „Sacram unctionem infirmorum“ z 30. listopadu 1972 v duchu 2. vatikánského koncilu stanovila, že v budoucnosti má být dodržováno v římském obřadu následující: „Svátost pomazání nemocných se uděluje nemocným v nebezpečí smrti tak, že se mažou patřičně posvěceným olejem (olivovým nebo jiným rostlinným) na čele a na rukou a říká se přitom jedenkrát: ‘Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.’“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1517 - pomazání-nemocných-liturgie, rodina , eucharistie , viatikum , život-věčný
1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy , Izrael , obrácení , utrpení
1503 - nemoce, uzdravení , Ježíš Kristus-lékař , láska , soucit
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
1240 - mystagogie, obřady latinské , obřady východní , vzývání Boha  
1505 - utrpení-smysl, nemoce , utrpení Ježíše Krista , zlo-vykoupení , svět-spása
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1504 - uzdravení-víra, Ježíš Kristus-lékař , nemoce , uzdravování nemocných  
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1509 - uzdravování nemocných, modlitby-prosebné , pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , nemoce
1516 - modlitby-prosebné, pomazání-nemocných-udělovatel , kněží , pomazání-nemocných-příprava , nemoce