Číslo paragrafu: 1518

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ TATO SVÁTOST?
Slovo a svátost tvoří jeden neoddělitelný celek. Bohoslužba slova, s předcházejícím kajícím úkonem, zahajuje slavení Kristova slova a svědectví apoštolů povzbuzují víru nemocného i společenství, aby prosili Pána o sílu jeho Ducha.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1528 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , tělo , bolest
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy , Izrael , obrácení , utrpení
1503 - nemoce, uzdravení , Ježíš Kristus-lékař , láska , soucit
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem