Číslo paragrafu: 152

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:„Vím, komu jsem uvěřil”
Podnadpis (římská čísla):Věřit v Ducha svatého
Nelze věřit v Ježíše Krista, jestliže člověk nemá podíl na jeho Duchu. Právě Duch svatý zjevuje lidem, kdo je Ježíš. Vždyť „jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: ‘Ježíš je Pán’“ (1 Kor 12,3). „Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. ...Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží“ (1 Kor 2,10.11). Jen Bůh úplně poznává Boha. Věříme v Ducha svatého, protože je Bůh. Církev nepřestává vyznávat svou víru v jediného Boha: Otce, Syna a Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

243 -  Ježíš Kristus, Duch svatý, Paraklétos, paravda, proroci 683 -  Duch svatý-poznání, křest, Bůh-poznání, poznání a víra, víra 232 -  křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 

Vybrané dle klíčových slov:

244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma