Číslo paragrafu: 1528

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Vhodný okamžik k přijetí svatého pomazání nadchází, když se věřící začíná dostávat do nebezpečí smrti pro nemoc nebo pro stáří.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1421 - svátosti-uzdravování, ježíš Kristus-lékař , svátost pokání a smíření , svátost pomazání nemocných , uzdravení
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
2215 - bolest, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2279 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , umírající