Číslo paragrafu: 1532

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných má tyto účinky: — spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; — útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; — odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; — uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; — přípravu na přechod do věčného života

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1421 - svátosti-uzdravování, ježíš Kristus-lékař , svátost pokání a smíření , svátost pomazání nemocných , uzdravení
1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1528 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , tělo , bolest
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy , Duch svatý   
1128 - ex opere operantis, svátosti-spásy , svátosti -udělovatel   
1420 - slabost, svátosti-uzdravování , hříchy , život-křesťanský , uzdravení duše i těla
1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1515 - svátosti-uzdravování-opakovatelnost, nemoce-zhoršení , stáří , svátost nemocných  
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost