Číslo paragrafu: 1538

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):PROČE SE TATO SVÁTOST NAZÝVÁ "ORDINACE" (SVÁTOST DUCHOVNÍHO STAVU)?
Zařazení do některého z těchto církevních stavů se provádělo obřadem „ordinatio“, náboženským a liturgickým úkonem, který tvořilo zasvěcení, požehnání nebo svátost. Dnes je výraz „ordinatio“ vyhrazen svátostnému úkonu, který zařazuje přijímající osobu do stavu biskupů, kněží a jáhnů a který překračuje prostou volbu, označení, pověření nebo ustanovení ze strany společenství, protože uděluje dar Ducha svatého, který uschopňuje vykonávat „posvátnou moc“ (sacra potestas), jež může pocházet pouze od Krista prostřednictvím církve. „Ordinatio“ se také nazývá „consecratio“ — posvěcení, protože jím si sám Kristus odděluje kandidáta a uvádí jej v úřad pro svou církev. Viditelným znamením takového posvěcení je biskupovo vkládání rukou spolu se zásvětnou modlitbou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

875 -  služba-církve, evangelium-hlásání, církev-služby, svátosti  699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 

Vybrané dle klíčových slov:

1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání