Číslo paragrafu: 1546

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST KNĚŽSTVÍ V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:DVOJÍ ÚČAST NA JEDINÉM KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ
Kristus, velekněz a jediný prostředník, učinil z církve „královský národ a kněze Boha, svého Otce“ (Zj 1,6). Celé společenství jako takové je kněžské. Věřící vykonávají své křestní kněžství účastí na poslání Krista, kněze, proroka a krále, každý podle svého vlastního povolání. Právě svátostmi křtu a biřmování jsou věřící posvěceni, aby tvořili „… svaté kněžstvo“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve

Vybrané dle klíčových slov:

1548 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1549 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1553 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1542 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , moudrost , oběti , pomazání-nemocných
1539 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství , modlitba , oběť-Starého zákona
1547 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hierarchie , kněží , pomazání-nemocných , rozvoj-milostí
1550 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hříchy , kněží , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1543 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , kněží , modlitby-liturgické , pomazání-nemocných
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba , modlitby-přímluvné , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti